•MISNE NAKANE ZA RAZDOBLJE OD 06. 09.2016. DO 11. 09. 2016

  • Utorak u 19.00 sati: + Katica Vrbanić i iz ob. Vrbanić i Kuzmec
  • Srijeda u 19.00 sati: + Mara i Ilija Gavrić i iz ob. Gavrić i Ćosić
  • Četvrtak (Mala Gospa) u 19.00 sati: ● Na nakanu
  •  Petak u 19.00 sati: + Iz ob. Karačić, Jurić i Kurtušić
  • Subota u 08.00 sati: + iz ob. Javni
  • Nedjelja u 08.00 sati: + Mato Šitum i iz ob. Šitum