AKCIJA ČIŠĆENJA ŽUPNE DVORANE

Završili su radovi u našoj župnoj dvorani. Kako bi dvoranu stavili u funkciju i kako bi se vjeronauci i susreti djece, mladih i odraslih mogli odvijati u dvorani koja je udobnija i toplija, potrebno je dvoranu temeljito generalno očistiti. Akcija čišćenja naše župne dvorane bit će u utorak, 24. 2. 2015. u 16.00 sati. Pozivam grupe za čišćenje crkve ali i sve ostale da se odazovu ovoj akciji, kako bi dvoranu što prije i što bolje doveli u red i funkciju.