AKCIJA SPREMNI ZA DOBRO

Hrvatski Caritas i Lidl organiziraju humanitarnu akciju Spremni za dobro. Cilj akcije je nabava novih školskih udžbenika za učenike u potrebi. Pozvani ste darovati stare udžbenike, bilježnice, novine i časopise, koje možete odnijeti u najbližu Lidlovu trgovinu. Akcija traje od 10. do 30. lipnja ove godine. Više detalja imate na plakatu na oglasnoj ploči.