Arhiva vijesti (od početka web stranice pa do 05.02.2012)

 

05.02.2012.

PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Bog nas po Isusu poziva da učinimo lijepim dan koji nam je Bog dao na rasopolaganje. Evanđelje opisuje jedan radni dan Isusov. Još za mraka ujutro on ustaje i započinje dan molitvom. To je bitno za dobar dan.Dok Job u prvom čitanju kuka da je život i naši dani kao život nadničara Isus nas uči da je naš život suradnja s Bogom i zajedništvo s njim u ljubavi i zauzetosti za potrebe drugih.


29.01.2012
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Ljudi koji su slušali Isusa bili su zaneseni njegovim naukom. Učio ih je ne kao njihovi učitelji nego kao onaj koji ima vlast.Danas čovjeka teško nešto može oduševiti, najmanje može oduševiti neki govor, premda ima ljudi koji se radije slušaju od drugih. Učenje , nauk i vlast kod Isusa su drugačiji nego kod nas. On privlači prvenstveno svojom osobom! Svjedoči Božju ljubav!!!

22.01.2012.
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Današnje evanđelje poziva da razumijemo vrijeme i ispunimo ga. Kozmičko i tehnički mjereno vrijeme se ne moženi isprazniti niti puniti. Mi nismo gospodari vremena.No životno vrijeme treba prihvatiti i pravo vrednovati.Božje vrijeme dolazi no o meni ovisi kako ga dočekujem. Spreman ili nespreman. Hoću li Isusa prihvatiti ili ne. Vrijeme je da ga konačno, ozbiljno i bezuvjetno prihvatim, O tome ovisi moj život.


15.01.2012.
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Andrija brat Petrov prvi je pozvan od Isusa.. Bio je Ivanov učenik koji traži.I svom bratu će reći: Našli smo Mesiju! Iskrena vjera je uvijek je i svjedočanstvo drugima i poticaj da i oni traže i nađu Istinu!


18.12.2011
ČETVRTA ADVENTSKA NEDJELJA
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Da bi Bog postao pravim čovjekom on je morao imati Majku. A ona je morala u potpunoj slobodi prihvatiti tu neshvatljivu odluku Božju. Marija stoga jasno pita Božjeg glasnika kako će to biti? Potrebno je bilo objašnjenje i možemo reći dokaz Sv. Elizabete koja je trudna, da Bogu ništa nije nemoguće tamo gdje postoji vjera. Vjera premješta brda! Zato je Marija prava vjernica koja govori: Neka mi bude po tvojoj riječi!

 

 


11.12.2011.
TREĆA ADVENTSKA NEDJELJA (NEDJELJA CARITASA)
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Ivan Krstitelj kao posljednji oprorok Starog zavjeta ima posebno poslanje. Kao osoba on je veliki isposnik i po sudu samog Isusa Krista “najveći od svih rođenih od žene” Njegovo je pak poslanje pripraviti narod za dolazak Mesije-Otkupitelja. Pokazuje svoju poniznost time da nije dostaojan odriješiti remenje na Isusovim nogama.Pokazuje onoga koji je veći i važniji i jedini koji oduzima

 


04.12.2011.
DRUGA ADVENTSKA NEDJELJA
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Da poslušam što mi to Gospodin govori: Zaista je blizu njegovo spasenje onima koji ga se boje. Strah Božji je mržnja na grijeh. Nije moguće doći Bogu ako ne mrzim grijeh i sve zlo. To je negativan vidik. Pozitivan je željeti i ljubiti dobro. Biti zauzet za dobro i pokušati što više dobra učiniti. Ivanu Krstitelju dolaze ljudi priznavati grijehe. Skinuti krivicu grijeha može samo Bog i onaj koga je poslao – Jaganjac koji oduzima grijehe svijeta. Očistimo se od grijeha u dobroj božićnoj ispovijedi!

 


27.11.2011.
PRVA ADVENTSKA NEDJELJA
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Bog je lice svoje sakrio od nas! Prorok Izaija tako opisuje svoju situaciju. Naša je vrlo slična njegovoj. Zašto je Gospodin dopustio da odlutamo od njegovih puteva? Zašto nam je srce otvrdnulo pa se Boga više i ne bojimo? Zašto smo Boga razgnjevili, griješili i odmetnuli se od njega? Tko se od nas OSLANJA NA BOGA, PRIZIVA NJEGOVO IME!! Tko bdije i čeka

 


20.11.2011
TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA U GODINI (KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA)
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Raspeti na križu na kraju vremena pojaviti će se kao Kralj. On je u ovome svijetu bio dobar pastir okupljajući oko sebe one koji žele njemu služiti u braći koja su u potrebama. Nije poslan da sudi, nego spašava. Niti na kraju vremena neće suditi nego izreči konačnu svoju riječ o nama kakvi smo bili kroz ovo vrijeme: njegovi – dođite blagoslovljeni, ili suprotstavljeni Njemu – odlazite prokleti u ono što ste izabrali, živeći samo za sebe!

 


13.10.2011.
TRIDESET I TREĆA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Današnje evanđelje govori o dvama vrstama vjernika. Jedni su primivši talente postali djelatni Božji suradnici u sredini u kojoj žive, i umnoživši talente surađuju s drugima i drugima pomažu u napredovanju. Drugi su lijenčine koji ne rade s talentima i beskorisne su sluge u sredini gdje žive očekujući uvijek da drugi to naprave. Budi onaj prvi!
06.11.2011
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli! Neznanje koje se sastoji u slaboj ili čak krivoj vjeri veliki je uzrok strahu i ponekad očaju kod naših smrti. Mnogima strah ne daje šansu da uopće o smrti razmišljaju. No TREBALO BI SE BOJATI VIŠE GRIJEHA NEGO SMRTI! Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

 


30.10.2011
TRIDESET I PRVA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Ne idem za stvarima velikim, ni za čudima što su iznad mene!. Kako je teško biti malen – ponizan! Mi redovito poniznost shavćamo kao poniženje. A zapravo je obtatno. Jer Bog se oholima – velikima protivi a poniznima daruje milost. Zdrava ambicija pred Bogom jest biti kao dijete i služiti drugima= biti najveći u služenju!!!

 

23.10.2011
TRIDESETA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Govor evanđelja je govor o vrijednostima ili prioritetima. Suvremeni psiholizi kažu da je jedan od glavnih uzroka depresije PIOREMEČENI KRITERIJ. Prevažno je dakle pitanje što je najvažnije i još bitnije, prema tom najvažnijem organizirati svoj život. Isus jasno odgovara što je bitno:Bog a onda Čovjek i ljubav!!!


16.10.2011
DVADESET I DEVETA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Ja sam Gospodin i nema drugoga! Izabrao sam te iako me ne poznaješ. Po imenui te pozvah. Zašto me nečeš više upoznati, kršćanine dragi? Zašto se ne opokloniš meni u sjaju svetosti moje? Sv. Pavao zahvaljuje zakođer za sve nas koji smo izabrani i potvrđeni snagom Duha Svetoga.Isus nas uči istini. Sam je rekao da je on Istina. On nas uči putu Božjemu. Dapače ništa On nije učio a da sam oprije nije pokazao to što uči. Prema tome on je PUT kojim kršćanin može sigurno hodati i Boga pravoga upoznati, naučiti se putu Božjemu. Dajte Bogu Božje a onda tek caru carevo!

 


09.10.2011
DVADESET I OSMA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Kraljevstvo nebesko i zajedništvo s Isusom često se prikazuje kao gozba na koju su svi pozvani. Mnogi Isusov poziv doživljavaju kao opterećenje a ne kao poziv na slavlje, što je njihova velika nesreća.Isus ipak poziva i dalje. On može ispuniti svaku našu potrebu za životom.Odaziv na gozbu uključuje naš pristanak i suradnju koja se očituje u spremnosti za gozbu. Spremnost je dobro srce, nesebično srce, a to znači rad na sebi. Pozvanost uključuje i jasnu svijest o Božjem obilju tj. ne isključivanju nikoga iz gozbe. Svi su pozvani!!!

 

02.10.2011

DVADESET I SEDMA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Govor o vinogradu u Bibliji ima veliko značenje. Vinograd je Izabrani narod. On je mjera Božje dragocjenosti. On je znak mira, simbol blagoslova. U Novom zavjetu vinograd je novi Božji narod. Isus pak kaže da je on Trs a mi loze u vinogradu čiji je vinogradar Bog. Rasti kao loza i donijeti plod zadatak je kršćanskog života, a prava se duhovnost sastoji u tome da budemo povezani s Isusom, kao loza s trsom. On je temeljni kamen zgrade novog Božjeg naroda, onih koji su povjerovali i žive u čvrstom zajedništvu s Njim.


25.09.2011
DVADESET I ŠESTA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Pronaći pravi put u životu prevažna je stvar i izraz velike mudrosti. Bog pokazuje svoj put poniznima i malenima koji traže istinu. On malene uči svome putu, a grešniku mrsi putove.Sv. Pavao pravi put naziva onim gdje vlada: ljubaznost, zajedništvo, samilost, složnost, jednodušnost, jedna misao… Isus će pak reći da pravim putem ide onaj koji vrši volju Božju a ne onaj koji govori a ne čini. Ispravnost puta potvrđuje se djelima koja se ostvaruju u konkretnom životu ljubavi.


18.09.2011
DVADESET I PETA NEDJELJA U GODINI

Dragi župljani!
Nalazimo se u danima velikih slavlja. Onog crkvenog iduće nedjelje u župi našeg dekanata Bl. Augustina Kažotića na Pešćenici. Tamo će u 11 sati biti događaj koji se zbiva samo jednom u povijesti – POSVETA NOVE CRKVE. Svi smo pozvani na to slavlje. U tjednu iza toga naša škola koja je sada u Petruševcu slavi 100 godina postojanja! Velika je to povijesna obljetnica .Pozivam vas kao župnik da se uključite u slavlja čiji raspored vam donosimo, osobito na sv. misu za sve pokojne djelatnike škole. Bog vas čuvao i blagoslovio!
Župnik i suradnici.


 


04.09.2011
DVADESET I TREĆA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

Postići jednodušnost u zajednici veliki je i težak zadatak. Različitosti i neshvaćanja , često su uzrok razmomilaženja i sukoba. Zato je osnovni preduvjet zajedništva opraštanje koje mora biti iskreno i veoma obazrivo. Prvo u četiri oka, pa pred prijateljem a tek onda u zajednici. Nikako drugačijim redoslijedom!!! Zajedništvo je velika snaga osobito kad se u molitvi zajednica obraća Bogu jednodušno. Isus jamči da tada ništa nije nemoguće! Dapače, jednodušno uzdignuta molitva duhom, približava nas samome Božjem srcu koje neće moći odoljeti uslišanju! Kako bi bilo dobro tako moliti! Budimo jedno!

 

26.06.2011
TRINEAESTA NEDJELJA U GODINI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Božje je postojanje oduvijek tajna za čovjeka. No Objava nama kršćanima daje sasavim novi i jedinstveni pogled na Boga Isusa Krista. On nije neki samoživac, sebi dovoljan. On je TROJSTVO!! Savršena KOMUNIKACIJA trojice osoba jednakog dostojanstva koji uvijek misle isto i ne proturječe jedan drugoga jer su u ljubavi. Isus reče:”Budite savršeni kao oni!” To je program kršćanskog života, čiji cilj je biti u zajedništvu s Njiima!!! To je i obečanje Isusovo onima koji će ustrajno ići njegovim putem ljubavi


 


19.06.2011
NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Božje je postojanje oduvijek tajna za čovjeka. No Objava nama kršćanima daje sasavim novi i jedinstveni pogled na Boga Isusa Krista. On nije neki samoživac, sebi dovoljan. On je TROJSTVO!! Savršena KOMUNIKACIJA trojice osoba jednakog dostojanstva koji uvijek misle isto i ne proturječe jedan drugoga jer su u ljubavi. Isus reče:”Budite savršeni kao oni!” To je program kršćanskog života, čiji cilj je biti u zajedništvu s Njiima!!! To je i obečanje Isusovo onima koji će ustrajno ići njegovim putem ljubavi

12.06.2011
NEDJELJA PEDESETNICA – DUHOVI
– UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Biblijski izvještaj o silasku Duha Svetoga jasno govori o ispunjenju volje Božje koja se događa ne na nekom mjestu nego na OSOBAMA. Ti trebaš biti osoba koja žeđa za Duhom! Bez Duha si kao auto bez benzina! Bez benziona vjera ti je teret. A s Duhom – DAR!!!Sve ide puno lakše! Napreduje se brže. Kršćanin je čovjek koji je sveto nezadfopvoljan s postojećim i čezne za onim što je Božje!Budi čovjek čežnja i ij iz Njegova izvora Duha!


 

10.04.2011
PETA KORIZMENA NEDJELJA
-UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE
Smrt je stvarnost oko kojega nema dileme ni rasprave. Ona je činjenica za svakoga. No tumačenje smisla ili besmisla smrti različito je. Za nevjernika smrt je zlo i propast, nestanak života. Za vjernika smrt je Božji odgovor na grijeh ljudi!!! Da Bog nije dopustio smrt ljudi da bi zauvijek ostali izvan Boga! Vjerovati u smrt zato je najveća glupost. Vjerovati u život izvor je nade da život ima smisla i da ŽIVOT ništa ne može uništiti. Tko u mene vjeruje ako i umre živjet će.