Arhiva vijesti (od početka web stranice pa do 05.02.2012)

02.05.2010.
PETA USKRSNA NEDJELJA
Zapovijed ljubavi samo Krist može nazvati NOVOM jer nitko nije ljubio čovjeka kao On. Nema veće ljubavi nego kad tko dade život za prijatelja! Isus je tako ljubio. Novost njegove zapovijedi je da ljubimo kao On ili drugačije rečeno, naša ljubav je uzvrat doživljene, darovane ljubavi. Stoga ljubiti kao Isus može samo onaj koji je dozvolio da njega Isus zavoli, da ga dotakne Njegova ljubav! Otvoriti se njegovoj ljubavi!!!


18.04.2010.
TREĆA USKRSNA NEDJELJA
Isusova ukazanja apostolima ne uvjeravaju ih u stvarnost uskrsnuća. Budući da srcem nisu mogli prihvatiti tu činjenicu, oni se vračaju starom zvanju – lovu riba. Iako im je Isus najavio da će loviti ljude a ne ribe. Oni misle da je sve završilo ne znajući da je gotovo onda kad to Isus kaže a ne oni. S Isuovim uskrsnućem, ali ni uzašašćem nije bilo sve gotovo. Sve će biti gotovo tek kad Isus kao pobjednik ponovo, na kraju vremena dođe u slavi. Oni dakle ribare, ali slabo im ide. No važno je biti otvoren za Božje djelovanje. Na Isusovu riječ da bace mreže oni uloviše mnogo riba. Poslušnost njegovom glasu mijenja situaciju i dolazi blagoslov dobrog ulova!


11.04.2010.
DRUGA USKRSNA NEDJELJA – BIJELA NEDJELJA
Bjelina cvjeta trešnje kraj naše crkve na slici koja je pored ovog teksta poticaj je vjerničkom srcu. Priroda se budi. Nakon ove za nas duge, hladne zime, nastupa novi život. Nakon križnog puta i muke Isus je pobijedio. Zora Uskrsnog jutra obasjava naše nade već dvije tisuće godina. Neprestano nas kroz vrijeme Crkvene godine poziva da poput Sv. Tome ne budemo nevjerni, tražeći čuda vjere, nego čuda ljubavi u svome srcu. Blaženi koji ne vidješe a vjeruju! Kako lijepa i poticajna poruka svima nama našeg Isusa pobjednika, USKRSLOGA koji živi uvijeke!


04.04.2010.
NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG
Isusova muka, propovijedanja, njegov križni put su povijesne stvarnosti. Njih se sjećamo i pamtimo. Isus, međutim nije ostao na križu. S križa su ga skinuli i položili u grob. No grob je ostao prazan! Marija i apostoli traže ga u grobu i kad vide prazan grob misle da ga je netko ukrao iz groba.Oni još nisu upoznali Pisma kaže Evanđelje. Jesam li ja upoznao Pisma? Što meni znače Pisma? Isus se naime ne traži na križu i praznom grobu. Gdje možemo susresti Isusa? To je osnovno pitanje vjere. Vjera počinje s Isusovim praznim grobom. Ljubav nije mogla biti ubijena, ona nije ostala u grobu. Gdje tražimo ljubav? Isus jasno govori svojim vjernicima gdje ga trebaju tražiti, i gdje će ga sigurno susresti. Dozvolimo da nas takne Isusova ljubav pokazana i dokazana na križu. Gledajući križ morali bi osjetiti koliko nas je ljubio i umro radi nas grešnika. No radi nas je i Iskrsnuo i pobijedio. Vjenik koji je doživio ljubav uskrsloga traži ga i nalazi u potrebnima ljubavi s kojima dijeli ljubav. Jer ljubav je ljubav samo ako se dijeli!


28.03.2010.
NEDJELJA MUKE GOSPODNJE – CVJETNICA
Ovu nedjelju liturgija naziva Nedjeljom muke Gospodnje. S njom počinje sveti tjedan. Po klicanju naroda Kristu koji svećano ulazi u Jeruzalem na magarcu i mahanju i bacanju grančica narodni je naziv nedjelje Cvjetnica. Te nedjelje čitamo cjeloviti izvještaj o posljednjim danima Isusa Krista, svake godine drugog evanđeliste. Izvještaj pokazuje nestalnost ljudske naravi u odnosu na Isusa od onog da prihvaća Njega i njegove riječi do toga da viče : Propni ga propni. Protivljenje Isusu ima bezbroj varijacija i načina. Od nezainteresiranosti, agnosticizma, ateizma, do borbenog stava koji se izričito protivi Isusu. Pronađimo sebe i utvrdimo ljubav prema onome koji spašava.