Arhiva vijesti (od početka web stranice pa do 05.02.2012)

14.02.2010.
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Isusov blago i jao vama autoritativni su proglas Božje istine. Isus je istina ,a istina oslobađa, baš kao što neistina zarobljuje, pa Isus jasnu nauku sažima u BLAŽENSTVA za one koji će ga poslušatii i pokušati tako živjeti i NESREĆU za one koji blaženstva neće prihvatiti. Drugim riječima rečeno, ne može se mimo a pogotovo protiv Boga biti sretan. Bog valjda najbolje znade što je za nas najbolje. To ne znači da je najbolje i najlakše. Naš narod jasno kaže:“Bez muke nema nauke“ Sve što je dobro i korisno prolazi kroz muku, suze i znoj. Isus ne zabranjuje plakanje ali jasno poručuje da ne stajemo, da se borimo, da vjerujemo u pobjedu dobra i nikada ne prihvatimo logiku neistine, zla, nepravde!


07.02.2010.
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
Isus je jasno rekao apostolima da će njihov posao biti da budu ribari ljudi. Da love ljude na Njegovu moćnu riječ. Prvo će oni proći tu školu povjerenja u njegovu riječ. Bacite mreže na drug stranu i to po danu kad se riba ne lovi! Moramo biti spremni na Božja iznenađenja koja zahtjeva Njegova sveta riječ. Iskustvo naših metoda, planova i strategija pred živom i nadahnutom Riječi Isusa Krista uvijek treba ustuknuti. Njegova riječ izaziva pitanja i jasan poziv na obraćenje i priznanje da nismo dovoljno računali sa „Božjim strategijama“ u planiranju naših pastoralnih akcija. Izazov i odaziv na novo ostaje oznaka Isusova istinskog ućenika!

 


31.01.2010.
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
Isus je pravi Božji prorok. Čudesa podrazumijevaju vjeru što njegovui slušatelji nisu prihvatili. Predrasudama su zacementirali vlastito srce i zato ih je Isus morao polijevati hladnom vodom otrežnjavajuće kritike raskrinkavajući njihovu nevjeru i okorjelost srca. Vjerovati Bogu znači dati mu odriješene ruke u našem životu, znači biti spreman ići protiv tradicije koja je isključivo ovozemaljska i često puta protuevanđeoska. Božja istina važnije je od svega. I zato neka bude blagoslovljen čovjek koji je otvoren za ono što Bog traži od njega u sadašnjem trenutku. Onoga koji je otvoren za proročki Božji govor koji može i iznenađivati ali je uvijek poticajan i usmjerujući za onog koji iskreno vjeruje!

 


24.01.2010.
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
SVETI Luka nam opisuje način kako su nastajala Evanđelja kao spisi svjedočanstva o Isusu. On kaže da su mnogi napisali izvješća o Isusu kao očevici i sluge Riječi Božje. Važno mu je napomenuti da o Isusu autentično može govoriti samo onaj koji ga je susreo i koji je očevidac. No Evanđelisti imaju posebno povlašten zadatak da tu građu očevidaca saberu pošto sve pomno ispitivaju i provjeravaju i onda potvrđeni od Crkve pišu Evanđelje koje je za nas vjernike Riječ Božja, Riječ Isusova. Luka navodi i razlog pisanja Evanđelja: da se i mi, čitatelji osvjedočimo o pouzdanosti svega što nam o Isusu pišu evanđelisti i povjerujemo kao i oni da je Isus Gospodin i Spasitelj!

 


17.01.2010.
SVAKODNEVNICA ČUDA I ČUĐENJA
Svakodnevno tko ima oči vjere može gledati Božja čuda oko sebe. Za vjernika je priroda i svijet čovjeka velika knjiga Božjih čudesnih djela. Isus kao Božji poslanik i objavitelj njegove volje nikada nije bio čudotvorac. No svaki susret s ljudima koristio je da im otvori oči vjere, često i događajima koji su čudesni kao ovaj u Kani Galilejskoj. On se nalazi u svatovima, i u sasvim običnoj zgodi života im čini svoje prvo znamenje koje zapisano postaje poziv svakom vjerniku da u Isusu gleda objavitelja Božjih djela. Za nas kršćane liturgija je osobito povlašteno mjesto čuda ljubavi onoga koji nas beskrajno ljubi. I okuplja u toj ljubavi.