Arhiva vijesti (od početka web stranice pa do 05.02.2012)

10.10.2010
DVADESET I  OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
-POUKA EVANĐELJA
Obično kažemo da je najvažnije u životu zdravlje! No postoji fizičko, psihičko i duhovno zdravlje. Najvažnije bi trebalo biti duhovno. Nije najvažnije zdravlje ako je ono važnije od smisla života. S Bogom valja živjeti što on dade jer On nas ljubi!


03.10.2010
DVADESET I  SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
-POUKA EVANĐELJA
Kako je dalek put od imenice vjera do glagola vjerovati, tj. živjeti svoju vjeru. Učenici mole Isusa da im umnoži vjeru jer su malovjerni. Problem je u tome što mi mislimo da vjerujemo i pod vjerom mislimo na sve osim vjere. Djelatna vjera jest ponizno ali ponosno služenje Isusu! Nemamo duha bojažljivosti , nego snage, ljubavi i razbora! Tako se i ponašajmo!


26.09.2010
DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-POUKA EVANĐELJA
Ne možeš sam biti sretan. Riječ sreća dolazi od SRESTI. Koga? Brata u potrebi. Dobra svijeta su za sve i njima valja pametno i pravedno upravljati. O tom upravljanju koje može biti dobro i loše ovisi i naša vječnost koja će također biti dobra – ako smo pravedno upravljali i zla – ako nismo!!!

 


19.09.2010
DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU
Mogli bi moto evanđelja svesti na pitanje: SLUŽITI SE NOVCEM ILI SLUŽITI NOVCU? Naime bogatstvo je povezano s riječju bogat, a najveće bogatstvo jest sam Bog. Prema tome tko ima Boga, komu je Bog prijatelj zapravo ima sve potrebno. Ili bolje rečeno koga Bog ima, taj se nesmetano i bezopasno može služiti sa svime što Bog ima. Biti dobar upravitelj bogatstava koje na koncu dolaze od Boga. Osnovno je pitanje: Služimo li se bogatstvom da bismo služili Bogu, ili se služimo Bogom da bismo služili prolaznom bogatstvu?! Život je najveće bogatstvo ali se nesmije kao niti materijalna dobra zadržati samo za sebe.