BLAGDAN SVETOG VIDA – ŽUPNO PROŠTENJE 2018. – RASPORED SLAVLJA

Duhovna priprema – trodnevnica:

Utorak, 12. lipnja u 19.00 sati

Srijeda, 13. lipnja u 19.00 sati

Četvrtak, 14. lipnja u 19.00 sati

Svete Mise kroz dane trodnevnice predslavi i propovijeda vlč. Vladislav Mandura, vojni kapelan.

 

Blagdan svetog Vida, petak, 15. lipnja 2018.:

 

Svete Mise su u 09.30, 11.00 i 19.00 sati u župnoj crkvi.

Središnju svetu Misu u 19.00 sati predslavi i propovijeda vlč. Vladislav Mandura, vojni kapelan