BLAGOSLOV OBITELJI I DOMOVA

Hvala svim obiteljima koje su nas srdačno primile u svojim domovima i svima onima koji su nas darivali. Na poseban način zahvaljujem obiteljima koje su nas u vrijeme blagoslova obitelji ugostile u svojim domovima na objedima i svima koji su išli sa župnikom u pratnji.