BOŽIĆNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI

BOŽIĆNA ISPOVIJED U NAŠOJ ŽUPI

će biti 14. prosinca 2012. (petak) u 9 i 17 sati