Četvrta nedjelja kroz godinu – sažetak poruke evanđelja

Nakon što je Isus u mjestu u kojem je živio pročitao tekst Svetog pisma i svi su mu se divili onom što je tumačio nastaje dramatičan obrat.Isus im mora reći da nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Njegovi zemljaci imaju sasvim druge poglede na Mesiju. Iako Isus dolazi sa nebesa  i govori nebeske stvari, oni koji slušaju doista su sa zemlje-zemljaci i misle zemaljski!!!