ČISTA SRIJEDA – PEPELNICA

Dragi župljani! Ove nam godine Uskrs dolazi vrlo rano pa eto gotovo iz božićnog vremena ulazimo u sveto korizmeno vrijeme. Korizma kao vrijeme priprave za naš najveći blagdan Uskrs traje 40 dana. Počinje u srijedu Pepelnicu i završava nedjeljom muke Gospodnje – Cvjetnicom. Broj 40 u Bibliji simbolizira čišćenje i pripravljanje te rast, koje potiče sam Bog. Zato mi to vrijeme nazivamo vrijeme milosti. Bog naime želi doći bliže nama u naše srce i to bi trebao biti za vjernika dovoljan izazov-motiv da se potrudi pripraviti se za proslavu onoga što je Bog u Isusu učinio za svakoga: pokazao ljubav do kraja na križu i zaslužio pobjedu nad smrću. Na nas će se to „primijeniti“ kad iskreno i osobno to uzmemo ozbiljno, tj. povjerujemo i zahvalimo. Danas je misa u 18.00 sati a pozivamo vas u ovo korizmeno vrijeme na naše pobožnosti križnog puta kao i u molitveni lanac koji već postaje određena tradicija vjernika koji žele više učiniti za svoju župu i napredovati u vjeri.