CVJETNICA – DANAS U 17,30 sati – ŽIVI KRIŽNI PUT

Hosana tebi moj jedini kralju, koji ponizno na magaretu ulaziš u Grad svoga poniženja i smrti!
Hosana!
Hosana Tebi, moj jedini Spase, što si prihvatio križ bolan i težak – za mene!
Hosana!
Hosana Tebi, cijeno neprocjenjiva, koji mi darova vjeru što vodi me danas i sutra!
Hosana!
Hosana Tebi, Sine Očev, blizino ljubavi vječne, u mojim danima i mojim noćima!
Hosana!
Josip Šimunović