DAN KRUHA

Iduće nedjelje, 26. listopada 2014., na svetoj Misi u 09.30 sati proslavit ćemo u našoj župi  Dan kruha i zahvale Bogu za plodove zemlje i za sva dobra koja nam daruje.