DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA-ADVENTA – UKRATKO O EV. OVE NEDJELJE

Mi ljudi obično kažemo da na svijetu nema ništa novo. Potpuna istina međutim glasi ovako: bez Boga nema ništa novo!! S Bogom je naime uvijek moguće graditi novi svijet u sebi a onda se svijet oko nas mijenja. Prorok Izaija kao glasnik Božji poziva nas sve na PRIPRAVU koja uključuje s jedne strane ispravljanje krivoga-neravnoga , a s druge strane obnovljenu vjeru i spremnost na novo, bolje što Bog ostvaruje u onome koji vjeruje.