Župa sv. Vida Mučenika - Zagreb, Petruševec

DUBOKA POGREŠNOST RODNE TEORIJE

Papa Benedikt XVI progovorio je o rodnoj teoriji koja je čini se temelj novog zdravstveno-seksualnog odgoja u školama.

Eva papina teksta:“Ako smo do sada bili svjedoci da je uzrok krize obitelji pogrešno poimanje biti ljudske slobode, sada postaje jasno da je ovdje u igri viđenje samog bitka, onoga što u stvari znači biti ljudi. U riječima: Ženom se ne rađa, nego se postaje krije se temelj onoga što danas, pod odrednicom „gender“ (rod) predstavlja kao nova filozofija spolnosti. Spol prema toj filozofiji, više nije izvorna datost naravi koju čovjek treba osobno prihvatiti i ispuniti smislom, nego društvena uloga, o kojoj se samostalno odlučuje, dok je dosada o tome odlučivalo društvo. Očito je duboka pogrešnost te teorije i antropološke revolucije koja se u noj nalazi. Čovjek osporava istinu da ima narav određenu svojom tjelesnošću koja obilježuje ljudsko biće. Niječe vlastitu narav i odlučuje da mu ona nije dana kao datost, nego da ju on sam stvara. Ta filozofija ne priznaje  više biblijsko poimanje čovjeka.“

Općenite župne informacije

Svete Mise

  • od utorka do subote – 19:00 sati
  • nedjeljom – 8:30 i 11:00 sati
  • ponedjeljak – Nema večernjih sv. Misa

Uredovno vrijeme rada župnog ureda

  • od utorka do petka, od 18.00 do 18.45 sati

Molimo Vas da poštujete uredovno vrijeme rada župnog ureda.

Ostale župne aktivnosti

  • svaki dan u 18:30 sati je KRUNICA
  • svaki četvrtak u 18:00 sati je KLANJANJE PRED PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOM
  • klanjanje pred PRESVETIM OLTARSKIM SAKRAMENTOM se ne održava u ljetnom i Božićnom ciklusu
  • svaki petak u Korizmeno vrijeme u 18:00 sati je KRIŽNI PUT

Misne nakane

19. 5. 2024. – 25. 5. 2024.

Sedmi tjedan kroz godinu

NED

19. 5.

8.30

11.00

Na nakanu

PRO POPULO

UTO

21. 5.

19.00 + Kata i Ivo Jurić
SRI

22. 5.

19.00 + Kata i Ilkan Glavaš
ČET

23. 5.

19.00 + Ilija i Ana Dubravac
PET

24. 5.

19.00 Zajedničke nakane
SUB

25. 5.

19.00 + Žarko i Kata Šužberić

Raspored župnih kateheza

Raspored

kateheza

 

 

ura

 

dan

7. razredi

 

19.30 h ponedjeljkom
2. razredi 11 h

 

subotom
ministranti

 

18 h prve subote u mjesecu i po dogovoru uoči blagdana

Novi raspored vrijedi od 15. travnja

Skip to content