Duhovno “opustošenje”

Godina vjere - papa na otvorenju

Ako Crkva danas predlaže novu Godinu vjere i novu evangelizaciju, to nije zato da obilježi jednu obljetnicu, već zato što za tim postoji potreba, još više no prije pedeset godina! A odgovor koji treba dati na tu potrebu isti je onaj koji su dali pape i koncilski oci i koji je sadržan u njihovim dokumentima. U ovim desetljećima

uzima  maha duhovno “opustošenje“. Što bi značio život, svijet bez Boga, u doba Koncila se moglo znati već iz nekih tragičnih stranica povijesti, ali danas to nažalost vidimo svakoga dana oko nas. Praznina se proširila posvuda. Ali upravo polazeći od iskustva pustinje, od te praznine možemo iznova otkriti radost vjerovanja, njezinu bitnu važnost za nas muškarce i žene. U pustinji se iznava otkriva vrijednost onoga što je bitno za život. U pustinji postoji potreba prije svega za ljudima vjere.
( papa Benedikt XVI)

Povezane obavijesti