DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – DAN ZAHVALE ZA BOŽJA DOBROČINSTVA

Živa je Božja riječ i djelotvorna. O njoj ovisi naš život. No Božju riječ mi ne primamo automatski i nagonski. Dapače čim je čujemo zaboravimo je! I zato od nje niti ne živimo, nije djelotvorna. Čovjek iz evanđelja primjer je osobe koja traži Isusa i pita ga o važnim stvarima života. Želi ga čuti. Dan li i poslušati?          I mi čemo slušati evanđelje i slušamo.Razumijemo li i pokušavamo li tu Riječ života živjeti i provesti u konkretni život. Zahvalimo za Božju riječ i njegove darove!