DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – UKRATKO O BOŽJOJ RIJEČI OVE NEDJELJE

 

Govor o križu nama je nerazumljiv bez svjetla D.Svetoga.Zato Pavao jasno kaže da je govor o križu poganima=nevjernicima ludost. Međutim i vjernicima može biti ludost kao što je bio apostolima. Isus međutim upozorava da postoji samo jedan put do života=njegov put križa, ali on ne završava križem. Prema tome postoji put na kome se opiremo križu i natječemo u tome tko je veči i onaj put spasenja, put križa koji smo prihvatili=prigrlili radi Isusove ljubavi i primjera koji nam je pokazao.