Govori Joseph Ratzinger:

Vjera naime, ne pripada području tvorivosti i napravljenoga, već pripada području temeljnih opredjeljenja, na koja mora čovjek neizbježno odgovortiti, a to po biti same stvari može samo na jedan način. Taj način nazivamo VJEROM. Čini mi se neophodnim da to potpuno jasno uočimo: SVAKI ČOVJEK MORA NA BILO KOJI NAČIN ZAUZETI STAV PREMA PODRUČJU TEMELJINH OPREDJELJANJA, A TO NIJE MOGUĆE DRUGAČIJE NEGOLI NA NAČIN VJEROVANJA.