Grpa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 21.09.2019.

Iduću subotu, 21. 09. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 2. grupa: Mirjana Vrbanić, Josipa Krizmanić, Renata Blažić i Ljiljana Katić