Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 01.02.2020.

Iduću subotu, 01. 02. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 8. grupa: Željka Topić, Ana Bumbar, Spomenka Lopar, Ana Stojčević, Blaženka Majdandžić i Vera Pranjić