Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 02.11.2019.

Iduću subotu, 02. 11. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 8. grupa: Željka Topić, Ana Bumbar, Spomenka Lopar, Ana Stojčević, Blaženka Majdandžić i Vera Pranjić.