Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 06.10.2019.

Iduću subotu, 06. 10. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 4. grupa: Ruža Pejić, Željka Kovačević, Iva Brekalo i Žarka Matić.