Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 07.03.2020.

Iduću subotu, 07. 03. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 1. grupa: Ana Seder, Gordana Popić, Jelena Pranjić, Antonija Zovko i Nada Komljenović