Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 12.10.2019.

Iduću subotu, 12. 10. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 5. grupa: Željka Martinec, Marija Lukiški, Dijana Grgić, Anita Džolić i Marija Jaković.