Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 14.12.2019.

Iduću subotu, 14. 12. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 2. grupa: Mirjana Vrbanić, Josipa Krizmanić, Renata Blažić i Ljiljana Katić.