Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 15.02.2020.

Iduću subotu, 15. 02. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 10. grupa: Katarina Držanić, Štefica Lukiški, Kristina Magaš i Marija Jurlina