Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 16.11.2019.

Iduću subotu, 16. 11. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 10. grupa: Katarina Držanić, Štefica Lukiški, Kristina Magaš i Marija Jurlina .