Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 18.01.2020.

Iduću subotu, 18. 01. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 6. grupa: Ružica Dumančić, Perka Vulić i Mara Jurinović