Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 19.10.2019.

Iduću subotu, 19. 10. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 6. grupa: Ružica Dumančić, Perka Vulić i Mara Jurinović.