Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 21.12.2019.

Iduću subotu, 21. 12. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 3. grupa: Ljiljana Hadžić, Mirjana Pokrovac, Marina Andrijević, Violeta Šipura i Ana Filipović.