Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 22.02.2020.

Iduću subotu, 22. 02. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 11. grupa: Katarina Kuzmec, Mihaela Jambrek, Mateja Vrban i Kristina Lukiški