Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 23.11.2019.

Iduću subotu, 23. 11. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 11. grupa: Katarina Kuzmec, Mihaela Jambrek, Mateja Vrban i Kristina Lukiški.