Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 26.10.2019.

Iduću subotu, 26. 10. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 7. grupa: Marija Marčinko, Zorana Idžan i Vesna Meheš .