Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 28.09.2019.

Iduću subotu, 28. 09. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 3. grupa: Ljiljana Hadžić, Mirjana Pokrovac, Marina Andrijević, Violeta Šipura i Ana Filipović