Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 29.02.2020.

Iduću subotu, 29. 02. 2020., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 12. grupa: Mateo Šipura, Zvonimir Pavić, Claudia Pavić i Josip Glavaš