Grupa za čišćenje crkve i pastoralnog centra – 30.11.2019.

Iduću subotu, 30. 11. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 12. grupa: Mateo Šipura, Zvonimir Pavić, Claudia Pavić i Josip Glavaš.