Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 07.09.2019.

Iduće subote, 07. 09. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 12. grupa: Mateo Šipura, Zvonimir Pavić, Claudia Pavić i Josip Glavaš.