Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 09.02.2019.

Iduće subote, 9. 2. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 8. grupa: Željka Topić, Ana Bumbar, Spomenka Lopar, Ana Stojčević, Blaženka Majdandžić i Vera Pranjić.