Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 14.09.2019.

Iduću subotu, 14. 09. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 1. grupa: Ana Seder, Gordana Popić, Jelena Pranjić, Antonija Zovko i Nada Komljenović.