Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 16.02.2019.

Iduće subote, 16. 2. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 9. grupa: Ivanka Čičak,
Kata Glavaš i Francika Bradarić.