Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 18.05.2019.

Iduće subote, 18. 5. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 10. grupa: Katarina Držanić, Štefica Lukiški, Kristina Magaš i Marija Jurlina.