Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 22.06.2019.

Iduće subote, 22. 6. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 2. grupa: Mirjana Vrbanić, Josipa Krizmanić, Renata Blažić i Ljiljana Katić.