Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 23.03.2019.

Iduće subote, 23. 3. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 2. grupa: Mirjana Vrbanić, Josipa Krizmanić, Renata Blažić i Ljiljana Katić.