Grupa za čišćnje crkve i pastoralnog centra – 29.06.2019.

Iduće subote, 29. 6. 2019., za čišćenje crkve i pastoralnog centra na redu je 3. grupa: Ljiljana Hadžić, Mirjana Pokrovac, Marina Andrijević, Violeta Šipura i Ana Filipović.