HODOČAŠĆE U KRAŠIĆ, LEPOGLAVU I VARAŽDIN

Naš Resnički dekanat organizira hodočašće u duhu našeg blaženog Alojzija Stepinca, kojemu je na poseban način posvećena ova godina u našoj nadbiskupiji, u Krašić, Lepoglavu i Varaždin. Na hodočašće se ide iduće subote, 26. rujna 2015., a polazak je u 08.00 sati ujutro ispred naše župne crkve. Cijena hodočašća je 70,00 HRK, a prijave se primaju nakon svetih Misa nedjeljom i radnim danom i u vrijeme rada župnog ureda, do srijede, 23. rujna 2015. Odazovimo se ovom dekanatskom hodočašću ujedinjeni u molitvi za što skorije proglašenje svetim našeg blaženog Alojzija Stepinca.