HODOČAŠĆE U LUDBREG

Subota, 1. 9. 2018.
Polazak u 06.30 sati ispred župne crkve
Cijena 70 HRK

Prijave nakon svetih Misa nedjeljom i radnim danom!

ODAZOVIMO SE!