Iduće nedjelje 23.lipnja 2013.

Iduće nedjelje 23.lipnja 2013. će biti posveta crkve IVANJA REKA u 11 sati.

Svi smo pozvani!
Ovdje nema mise u 11 sati!