Iduće nedjelje 24. veljaće na svim misama

Iduće nedjelje 24. veljaće na svim misama naši gosti će biti laička misijska udruga GLEDATI SRCEM